Directors
Investor Relations Directors
Directors
 • Executive Directors
  Mr. Li San Yim (Chairman), Mr. Yin Kunlun (Chief Financial Officer), Mr. Chen Chao, and Mr. Zheng Kewen
 • Non-Executive Director
  Ms. Ngai Ngan Ying
 • Independent Non-Executive Directors
  Dr. Qian Shizheng, Mr. Wu Jianming, and Mr. Yu Taiwei
 • Audit Committee
  Dr. Qian Shizheng (Chairman), Mr. Yu Taiwei, and Ms. Ngai Ngan Ying
 • Remuneration Committee
  Dr. Qian Shizheng and Ms. Ngai Ngan Ying
 • Nomination Committee
  Mr. Yu Taiwei (Chairman) and Ms. Ngai Ngan Ying